::. 09 มีนาคม 2558   วช. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐปรับปรุงข้อมูลโครงการวิจัยปี 2551-2558 ในระบบ NRP... (อ่าน 333 )hot
::. 18 มีนาคม 2558   สารสนเทศ ปี 2558 ไตรมาส 2... (อ่าน 120 )hot update
::. 19 กุมภาพันธ์ 2558   วช.ขอความร่วมมือนักวิจัยแนบไฟล์สรุปผลงานวิจัย เพื่อจะนำส่งไปยังห้องสมุดวิจัยสำหร... (อ่าน 564 )hot update
::. 16 กุมภาพันธ์ 2558   สรุปประชุมที่เกี่ยวกับระบบ NRMS... (อ่าน 336 )hot update
::. 28 พฤศจิกายน 2557   การประชุมทดสอบการใช้งานระบบ NRMS Ongoing monitoring 3 ภูมิภาค... (อ่าน 2225 )hot update
::. 15 สิงหาคม 2557   การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี... (อ่าน 11231 )hot update

 

 
     


ติดตาม

ติดตามข่าวสารจากระบบ NRPM ได้จาก

  • Facebook
  • QRCode
แหล่งทุน
สืบค้นงานวิจัย