::. 21 เมษายน 2557   ปิดระบบวันที่ 25 เมษายน 2557... (อ่าน 71 )hot update
::. 11 เมษายน 2557   โครงการจัดอบรมระบบ NRPM ประจำปี 2557 ช่วงที่ 2 (พ.ค.- ก.ย.57)... (อ่าน 305 )hot update
::. 01 เมษายน 2557   สารสนเทศไตรมาส 2- โครงการและงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐปี 51-56 จำแนกตามประเภทการว... (อ่าน 111 )hot
::. 18 มีนาคม 2557   สารสนเทศไตรมาส 2- โครงการและงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐปี 51-56 จำแนกตามด้านการวิจ... (อ่าน 202 )hot
::. 12 พฤศจิกายน 2556   โครงการจัดอบรมระบบ NRPM ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1 (ธ.ค.56 - มี.ค.57)... (อ่าน 2227 )hot update

 

 
     


ติดตาม

ติดตามข่าวสารจากระบบ NRPM ได้จาก

  • Facebook
  • QRCode
แหล่งทุน
สืบค้นงานวิจัย