::. 26 สิงหาคม 2557   ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS (ภาคเหนือ)... (อ่าน 344 )hot
::. 26 สิงหาคม 2557   ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น... (อ่าน 578 )hot
::. 15 สิงหาคม 2557   การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี... (อ่าน 4030 )hot
::. 05 กันยายน 2557   นิยาม ผลผลิต และผลลัพธ์ ในการกรอกรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS... (อ่าน 300 )hot update
::. 29 สิงหาคม 2557   คอบช. รับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าปี 2558... (อ่าน 368 )hot
::. 27 สิงหาคม 2557   ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม facebook "NRMS"... (อ่าน 233 )hot
::. 26 สิงหาคม 2557   ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS (ภาคใต้)... (อ่าน 200 )hot update
::. 25 สิงหาคม 2557   ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... (อ่าน 279 )hot update
::. 19 สิงหาคม 2557   ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS... (อ่าน 621 )hot
::. 07 สิงหาคม 2557   เอกสารประชุม nrms 7 ส.ค.57... (อ่าน 684 )hot

 

 
     


ติดตาม

ติดตามข่าวสารจากระบบ NRPM ได้จาก

  • Facebook
  • QRCode
แหล่งทุน
สืบค้นงานวิจัย