::. 03 กรกฎาคม 2557   เชิญเข้าร่วมประชุม ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 7 ส.ค.57... (อ่าน 539 )hot
::. 20 พฤษภาคม 2557   ยกเลิกการจัดอบรมการใช้ระบบ NRPM ปี 2557 ครั้งที่ 7-10 และรอบพิเศษ... (อ่าน 443 )hot
::. 15 กรกฎาคม 2557   สารสนเทศ ปี 2557 ไตรมาส 3... (อ่าน 74 )hot update
::. 11 เมษายน 2557   โครงการจัดอบรมระบบ NRPM ประจำปี 2557 ช่วงที่ 2 (พ.ค.- ก.ย.57)... (อ่าน 1645 )hot

 

 
     


ติดตาม

ติดตามข่าวสารจากระบบ NRPM ได้จาก

  • Facebook
  • QRCode
แหล่งทุน
สืบค้นงานวิจัย