::. 28 พฤศจิกายน 2557   การประชุมทดสอบการใช้งานระบบ NRMS Ongoing monitoring 3 ภูมิภาค... (อ่าน 531 )hot update
::. 04 ธันวาคม 2557   สารสนเทศ ปี 2558 ไตรมาส 1... (อ่าน 126 )hot
::. 12 พฤศจิกายน 2557   ข่าว สกอ.-ทุน สกอ. ปี 2558 นำเข้าใน NRPM Ongoing วันที่ 15 - 28 พ.ย.57... (อ่าน 1138 )hot
::. 26 สิงหาคม 2557   ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น... (อ่าน 1961 )hot

 

 
     


ติดตาม

ติดตามข่าวสารจากระบบ NRPM ได้จาก

  • Facebook
  • QRCode
แหล่งทุน
สืบค้นงานวิจัย