::. 26 สิงหาคม 2557   ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS (ภาคเหนือ)... (อ่าน 105 )hot update
::. 26 สิงหาคม 2557   ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS (ภาคใต้)... (อ่าน 85 )hot update
::. 26 สิงหาคม 2557   ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น... (อ่าน 150 )hot update
::. 25 สิงหาคม 2557   ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... (อ่าน 165 )hot update
::. 15 สิงหาคม 2557   การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี... (อ่าน 2166 )hot update
::. 29 สิงหาคม 2557   คอบช. รับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าปี 2558... (อ่าน 37 )hot update
::. 27 สิงหาคม 2557   ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม facebook "NRMS"... (อ่าน 68 )hot update
::. 19 สิงหาคม 2557   ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS... (อ่าน 544 )hot update
::. 07 สิงหาคม 2557   เอกสารประชุม nrms 7 ส.ค.57... (อ่าน 536 )hot update
::. 03 กรกฎาคม 2557   เชิญเข้าร่วมประชุม ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 7 ส.ค.57... (อ่าน 1297 )hot
::. 20 พฤษภาคม 2557   ยกเลิกการจัดอบรมการใช้ระบบ NRPM ปี 2557 ครั้งที่ 7-10 และรอบพิเศษ... (อ่าน 651 )hot

 

 
     


ติดตาม

ติดตามข่าวสารจากระบบ NRPM ได้จาก

  • Facebook
  • QRCode
แหล่งทุน
สืบค้นงานวิจัย