สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ข่าวล่าสุด
::. 18 มีนาคม 2558  สารสนเทศ ปี 2558 ไตรมาส 2... (อ่าน 121)hot update
::. 09 มีนาคม 2558  วช. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐปรับปรุงข้อมูลโครงการวิจัยปี 2551-2558 ในระบบ NRP... (อ่าน 336)hot
::. 19 กุมภาพันธ์ 2558  วช.ขอความร่วมมือนักวิจัยแนบไฟล์สรุปผลงานวิจัย เพื่อจะนำส่งไปยังห้องสมุดวิจัยสำหร... (อ่าน 565)hot update
::. 16 กุมภาพันธ์ 2558  สรุปประชุมที่เกี่ยวกับระบบ NRMS... (อ่าน 336)hot update
::. 28 พฤศจิกายน 2557  การประชุมทดสอบการใช้งานระบบ NRMS Ongoing monitoring 3 ภูมิภาค... (อ่าน 2226)hot update


กรุณากรอกเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน  
รหัสผ่าน  
 Help
ลืมรหัสผ่าน
ท่านสามารถลงทะเบียนรับบัญชีชื่อชั่วคราวได้ที่นี่ 

 


     

ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 467 หรือ 465 โทรสาร 0-2940-6501
E-mail :nrpm@nrct.go.th
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)  
© 2006 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ติดต่อเรา