สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ข่าวล่าสุด
::. 01 กันยายน 2559  การบริหารจัดการข้อมูลในระบบ NRPM... (อ่าน 41)hot
::. 11 เมษายน 2557  โครงการจัดอบรมระบบ NRPM ประจำปี 2557 ช่วงที่ 2 (พ.ค.- ก.ย.57)... (อ่าน 113)hot update
::. 01 เมษายน 2557  สารสนเทศไตรมาส 2- โครงการและงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐปี 51-56 จำแนกตามประเภทการว... (อ่าน 92)hot
::. 18 มีนาคม 2557  สารสนเทศไตรมาส 2- โครงการและงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐปี 51-56 จำแนกตามด้านการวิจ... (อ่าน 191)hot
::. 12 พฤศจิกายน 2556  โครงการจัดอบรมระบบ NRPM ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1 (ธ.ค.56 - มี.ค.57)... (อ่าน 2202)hot update


กรุณากรอกเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน  
รหัสผ่าน  
 Help
ลืมรหัสผ่าน
ท่านสามารถลงทะเบียนรับบัญชีชื่อชั่วคราวได้ที่นี่ 

 


     

ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 467 หรือ 465 โทรสาร 0-2940-6501
E-mail :nrpm@nrct.go.th
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)  
© 2006 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ติดต่อเรา