สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ข่าวล่าสุด
::. 29 สิงหาคม 2557  คอบช. รับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าปี 2558... (อ่าน 99)hot update
::. 27 สิงหาคม 2557  ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม facebook "NRMS"... (อ่าน 101)hot update
::. 26 สิงหาคม 2557  ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS (ภาคเหนือ)... (อ่าน 146)hot update
::. 26 สิงหาคม 2557  ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS (ภาคใต้)... (อ่าน 121)hot update
::. 26 สิงหาคม 2557  ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น... (อ่าน 219)hot update


กรุณากรอกเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน  
รหัสผ่าน  
 Help
ลืมรหัสผ่าน
ท่านสามารถลงทะเบียนรับบัญชีชื่อชั่วคราวได้ที่นี่ 

 


     

ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 467 หรือ 465 โทรสาร 0-2940-6501
E-mail :nrpm@nrct.go.th
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)  
© 2006 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ติดต่อเรา