สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ข่าวล่าสุด
::. 19 สิงหาคม 2557  ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS... (อ่าน 415)hot update
::. 15 สิงหาคม 2557  การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี... (อ่าน 1414)hot update
::. 07 สิงหาคม 2557  เอกสารประชุม nrms 7 ส.ค.57... (อ่าน 424)hot
::. 03 กรกฎาคม 2557  เชิญเข้าร่วมประชุม ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 7 ส.ค.57... (อ่าน 1175)hot update
::. 20 พฤษภาคม 2557  ยกเลิกการจัดอบรมการใช้ระบบ NRPM ปี 2557 ครั้งที่ 7-10 และรอบพิเศษ... (อ่าน 600)hot update


กรุณากรอกเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน  
รหัสผ่าน  
 Help
ลืมรหัสผ่าน
ท่านสามารถลงทะเบียนรับบัญชีชื่อชั่วคราวได้ที่นี่ 

 


     

ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 467 หรือ 465 โทรสาร 0-2940-6501
E-mail :nrpm@nrct.go.th
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)  
© 2006 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ติดต่อเรา