สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ข่าวล่าสุด
::. 15 กรกฎาคม 2557  สารสนเทศ ปี 2557 ไตรมาส 3... (อ่าน 77)hot update
::. 03 กรกฎาคม 2557  เชิญเข้าร่วมประชุม ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 7 ส.ค.57... (อ่าน 573)hot
::. 20 พฤษภาคม 2557  ยกเลิกการจัดอบรมการใช้ระบบ NRPM ปี 2557 ครั้งที่ 7-10 และรอบพิเศษ... (อ่าน 450)hot
::. 11 เมษายน 2557  โครงการจัดอบรมระบบ NRPM ประจำปี 2557 ช่วงที่ 2 (พ.ค.- ก.ย.57)... (อ่าน 1650)hot


กรุณากรอกเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน  
รหัสผ่าน  
 Help
ลืมรหัสผ่าน
ท่านสามารถลงทะเบียนรับบัญชีชื่อชั่วคราวได้ที่นี่ 

 


     

ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 467 หรือ 465 โทรสาร 0-2940-6501
E-mail :nrpm@nrct.go.th
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)  
© 2006 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ติดต่อเรา